Badania psychologii transportu i medycyny pracy

Doskonale wyposażona w sprzęt do badań Pracownia Psychologiczna oferuje kompleksowe badania psychologiczne:

 

 •  kierowców zawodowych prowadzących ciężarówki, autobusy, busy, taksówki
 •  kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu
 •  dla kierowców przewożących znaczne wartości pieniężne
 •  dla osób posiadających pojazdy służbowe
 •  dla kierowców idących na kurs prawa jazdy kat.: C, CE, D, DE
 •  dla osób posiadających prawo jazdy kat. : C, CE, D, DE i przedłużających jego ważność
 •  instruktorów nauki jazdy
 •  instruktorów doskonalenia techniki jazdy
 •  egzaminatorów nauki jazdy
 •  dla osób skierowanych przez lekarza
 •  dla osób które przekroczyły 24 punkty karne
 •  dla uczestników wypadków drogowych
 •  dla sprawców wypadków drogowych
 •  dla osób, które prowadziły pojazd po użyciu lub pod wpływem alkoholu
 •  dla osób, które prowadziły pojazd po użyciu narkotyków lub innych środków psychoaktywnych
 • konsultacje widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie

W zakresie medycyny pracy badania najczęściej obejmują operatorów:

 • wózków widłowych
 • wózków akumulatorowych
 • wózków jezdniowych
 • meleksów
 • suwnic
 • maszyn w ruchu
 • koparek
 • koparko-ładowarek
 • ładowarek
 • dźwigów
 • suwnic
 • żurawi wieżowych
 • maszyn budowlanych
 • maszyn drogowych
 • maszyn wiertniczych

 

W siedzibie przeprowadzamy zarówno badania indywidualne jak i grupowe.

 

Co trzeba zrobić aby umówić się na badanie?

Należy zadzwonić pod poniższy numer telefonu:

577 864 744

i umówić się na dogodny termin.

Co trzeba zabrać ze sobą na badanie psychologiczne?

 1. Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport).
 2. Okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.
 3. Skierowanie na badanie psychologiczne, jeśli zostało wystawione przez pracodawcę lub lekarza.
 4. Skierowanie wystawione przez wydział Komunikacji w przypadku: jazdy po alkoholu, przekroczenia 24 punktów karnych, spowodowania wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny.

Do wystawienia faktury, potrzebne są następujące dane:

 1. Pełna nazwa firmy,
 2. Adres siedziby,
 3. NIP firmy.

Jak wygląda badanie psychologiczne/psychotechniczne?

Po przyjściu do pracowni psychologicznej osoba badana zostaje zarejestrowana. Psycholog dobiera w zależności od celu badania, odpowiednie metody i zaczyna się badanie.

Badanie psychologiczne dla kierowców zawodowych wygląda w następujący sposób:

Na początku kierowca wypełnia ankiety i kwestionariusze osobowości, następnie przechodzi do wykonywania testów sprawności umysłowej, przerzutności, podzielności i koncentracji uwagi.

Kolejną częścią badania są testy aparaturowe: badanie czasu reakcji, badanie oceny prędkości, badanie koordynacji wzrokowo ruchowej.

Następnie psycholog oblicza wynik i wystawia orzeczenie. Pacjent otrzymuje opinię wraz z uzasadnieniem otrzymanej decyzji.

Ile czasu trwa badanie?

Zależy to od rodzaju badania i osoby badanej. Klientom/pacjentom w dobrej kondycji badanie dla kierowcy zawodowego zajmuje około 1 godziny. Osoby starsze potrzebują trochę więcej czasu.

Wszystko zależy od celu badania, indywidualnych zdolności i uwarunkowań psychologicznych.

Czy można powtórzyć nie zaliczone ćwiczenie?

Każda osoba ma możliwość poprawienia niezaliczonego testu.

Co ile lat wykonujemy badania psychologiczne?

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych, taksówkarzy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów oraz osób posiadających prawo jazdy kat C, CE, D, DE

wykonywane są do 60 roku życia co 5 lat, a po 60 co 30 miesięcy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
 • Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych