Cennik

Badania oraz konsultację psychologiczne:

 • osób, jeżeli były sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba/osoby poniosła śmierć lub doznała obrażeń – 150,00 zł
 • osób, które przekroczyły liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego- 150,00 zł
 • osób skierowanych za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu- 150,00 zł
 • Kierowcy transportu drogowego , instruktora, egzaminatora, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz przewożącego wartości pieniężne- 150,00 zł
 • Kierowcy kategorii B. i T.- 110,00 zł
 • Kierowcy wózka widłowego – 80,00 zł
 • Operatora maszyn ciężkich – 80,00 zł
 • Operatora suwnic, podestów ruchomych , żurawi – 80, 00 zł
 • Strażaka ochotnika- 80,00 zł
 • Badanie widzenia zmierzchowego, wrażliwości na olśnienie- 25,00 zł
 • Konsultacja psychologiczna – 100 zł/ 50 min