Pomoc psychologiczna

          Porada psychologiczna wyrasta z obszaru psychologii zwanego poradnictwem psychologicznym, który skupia się na badaniu potencjału rozwoju osób względnie zdrowych w ich wszystkich najważniejszych dziedzinach życia.

Psycholog udzielający porady może diagnozować, oceniać, pomagać w rozwiązywaniu trudności przystosowawczych takich jak na przykład radzenie sobie stresem życia codziennego.

          Porada skupia się na wzmacnianiu zasobów osoby, usuwaniu przeszkód na drodze do jej rozwoju oraz udzielaniu wsparcia. Psycholog udzielający porady może pomóc rozeznać się w trudnej sytuacji pacjenta\ klienta, wykonać testy badające na przykład osobowość, czy pomóc w nabywaniu nowych umiejętności w formie warsztatu na przykład komunikacji, asertywności czy umiejętności społecznych. Może również udzielać wskazówek, rad i odpowiedzi odnośnie rozwiązania trudnej sytuacji. Poradnictwo można również prowadzić w zakresie na przykład problemów małżeńskich, problemów wychowawczych z dziećmi, leczenia i profilaktyki uzależnień lub wyboru odpowiedniego zawodu.

          Nie radzisz sobie ze stresem? Czujesz się zagubiony? Chciałbyś rozeznać się w istocie problemu, z którym się zmagasz? Może zwyczajnie chcesz udoskonalić swoje umiejętności społeczne, jak komunikacja czy asertywność? Pomocna może się okazać właśnie porada psychologa. Jedno lub kilka spotkań rzuci nowe światło na trudną sytuację. Możliwe, że psycholog zaproponuje wykonanie badania psychologicznego, konsultację u psychiatry lub zasugeruje podjęcie psychoterapii, by lepiej radzić sobie z podobnymi sytuacjami w przyszłości.